Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

"Truth is singular. Its versions are mistruths" - Somni451, Cloud Atlas

Cloud Atlas - Quote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου