Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

"Anytime that you cannot laugh, you are off the track." - Jim Diamond

Megagenius (Jim Diamond) - Quote

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου